ProduktkategorierFEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav NETTUTGAVE
Medlemspris: 57,-
Andre: 67,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1022

Erstatter tidligere forskrifterForskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

Den nye forskriften er ment å erstatte de nå opphevede forskriftene forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) og forskrift om registrering av virksomhet som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (registreringsforskriften).

Endringene:

§ 11 til § 20 oppheves. 

§ 23 tredje ledd oppheves. 

§ 23 fjerde ledd oppheves. 

Vedlegg 1 oppheves. 

§ 1 andre punktum blir ny § 2 andre ledd andre punktum. 

§ 2 andre og tredje ledd blir nytt tredje og fjerde ledd. 

§ 21 andre ledd blir ny § 12 andre ledd og § 21 første ledd oppheves. 

§ 22 blir ny § 13. 

§ 23 første og andre ledd blir ny § 14 første og andre ledd. 

§ 24 blir ny § 16. 

§ 25 blir ny § 17. 

Kapittel 7 og 8 blir kapittel 5. 

Kapittel 9 blir kapittel 6.

 

Produktet finnes også i Nelfos forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg NETTUTGAVE
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid NETTUTGAVE
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Internkontrollforskriften NETTUTGAVE
IK-forskriften skal fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen
FEF-2006, Forskrift om elektr. forsyningsanlegg NETTUTGAVE
FEU, Forskrift om elektrisk utstyr 2017 og EMC Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet 2017 NETTUTGAVE
FEU forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav EMC forskriften ...
Ekom-forskrifter for installatøren Del 1 NETTUTGAVE
Ekommyndighetene (SD og Nkom) har i størrelsesorden 30 forskrifter. Alle er selvfølgelig like viktige, men Nelfo har tatt ut de som er mest ...
Kontakt oss:

NHO Elektro - butikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nhoelektro.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
BUTIKKEN drives av NHO Elektro - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517