Produktkategorier

Veiledninger

Alle
Batterisystemer i Boliger (brann og elsikkerhetsveileder)...

Dette dokumentet omhandler installasjon av batterilagringssystemer i bolig. Hensikten med veilederen er å oppnå en sikker installasjon gjennom valg av løsning og batterisystem. Veiledningen er utarbeidet i et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Nelfo.
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
KJØP
IT-sikkerhet for el- og ekominstallatører

Veilederen gjør deg bedre kjent med problemstillinger som kan være relevante ved anvendelse og installasjon av ulike teknologier. Elektro- og ekominstallasjoner inneholder i dag teknologi som vil påvirke sikkerhetsrisikoen kunden eksponeres for. Det setter krav til teknologivalgene man gjør og hvordan dette systematisk må dokumenteres.
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
KJØP
Lønnsomhetsveileder - Solcelleanlegg i landbruket

Nelfo har sammen med Norconsult utviklet en lønnsomhetsveileder som tar for seg et eksempelgårdsbruk med solcelleanlegg og beregner lønnsomhet for flere ulike scenarier.
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
KJØP
Teknisk veileder: Installasjon av solcelleanlegg [ebok]...

Ny utgave februar 2023 I den reviderte utgaven av teknisk veileder kan man nå oppdatere seg på alle typer solcelleanlegg: solparker, off-grid, landbruk, bolig og industri/næring. I tillegg er det lagt til en del utfyllende stoff i alle kapitler + endringer som følge av ny NEK400.
Medlemspris: 0,-
Andre: 490,-
KJØP
Smarthusveileder [ebok]

Ebok veilederen gjør deg kjent med smarthusinstallasjoner. Den tar for seg produkter man møter i et smarthus, kommunikasjon mellom smarte enheter, IT-sikkerhet, installasjonsprosessen, kundeforhold og det juridiske aspektet av en smarthusinstallasjon. I versjon 2 av veilederen introduseres begrepet «smartklare-bygg». Energistyring, kablede smarthus samt flere praktiske eksempler er også inkludert i denne veilederen.
Medlemspris: 0,-
Andre: 300,-
KJØP
Kontakt oss:

NHO Elektro - butikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nhoelektro.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
BUTIKKEN drives av NHO Elektro - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517