Produktkategorier

Forskrifter og NEK Normer

Alle
Forskrifter
NEK Normer
Ekomforskrifter for installatøren Del 1

Del 1 består av: EMC-forskriften og Fribruksforskriften
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
Ekom-forskrifter for installatøren Del 1 NETTUTGAVE...

Ekommyndighetene (SD og Nkom) har i størrelsesorden 30 forskrifter. Alle er selvfølgelig like viktige, men Nelfo har tatt ut de som er mest relevant for installatørbransjen.
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
Ekomforskrifter for installatøren Del 2

Del 2 består av • Autorisasjonsforskriften • Elsikkerhetsforskriften • Ekomforskriften
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
Ekom-forskrifter for installatøren Del 2 NETTUTGAVE...

Ekommyndighetene (SD og Nkom) har i størrelsesorden 30 forskrifter. Alle er selvfølgelig like viktige, men Nelfo har tatt ut de som er mest relevant for installatørbransjen. Vi har valgt å publisere disse i 2 hefter og nå er del 2 oppdatert med gjeldende forskrifter. Del 2 inneholder ekom-, elsikkerhet- og autorisasjonsforskriftene.

Del 2 består av 
• Autorisasjonsforskriften
• Elsikkerhetsforskriften
• Ekomforskriften

Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FEF-2006, Forskrift om elektr. forsyningsanlegg

Forskriften er en rammeforskrift med fokus på risikovurderinger.
Medlemspris: 242,-
Andre: 348,-
KJØP
FEF-2006, Forskrift om elektr. forsyningsanlegg NETTUTGAVE...

Ny forskrift trådte i kraft 1.1.2006. Den erstatter den gamle FEA-F. Forskriften er en rammeforskrift og fokuserer på risikovurderinger. 

Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

Medlemspris: 242,-
Andre: 348,-
KJØP
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav...

Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Medlemspris: 57,-
Andre: 67,-
KJØP
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav NETTUTGAVE...

FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Gjeldende fra 19.06.2013 Rettet 14.01.2019
Medlemspris: 57,-
Andre: 67,-
KJØP
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg NETTUTGAVE...

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FEU, Forskrift om elektrisk utstyr 2017 og EMC Forskrift om elektromagnetisk kompatibilite...

FEU forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav EMC forskriften skal sikre at apparater og faste installasjoner holder et hensiktsmessig nivå av elektromagnetisk kompatibilitet
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FEU, Forskrift om elektrisk utstyr 2017 og EMC Forskrift om elektromagnetisk kompatibilite...

FEU forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav EMC forskriften skal sikre at apparater og faste installasjoner holder et hensiktsmessig nivå av elektromagnetisk kompatibilitet
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid

FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid NETTUTGAVE

FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
Medlemspris: 144,-
Andre: 209,-
KJØP
Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
Medlemspris: 50,-
Andre: 63,-
KJØP
Internkontrollforskriften NETTUTGAVE

IK-forskriften skal fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen
Medlemspris: 50,-
Andre: 63,-
KJØP
NEK 144:2017 Grafiske symboler for El.og Ekomnett

Håndboken med grafiske symboler for bruk i dokumentasjon av El-og ekomnett, alarm og styringssystemer.
Medlemspris: 935,-
Andre: 1 100,-
KJØP
NEK 320:2018 Lynvernanlegg (Risikovurdering, planlegging og installasjon)...

NEK 320:2018 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg
Medlemspris: 1 934,-
Andre: 2 275,-
KJØP
NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett

NEK 399:2022 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2018 og NSPEK 399 Metode D:2019. Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. NEK 399:2022 har som formål å dekke alle typer installasjoner som er tilknyttet et allment nett. Standarden vil nå gjelde for tilknytning av alle typer bygninger.
Medlemspris: 863,-
Andre: 1 015,-
KJØP
NEK 400 landbruk:2020

NEK 400 landbruk:2020 er en spesifikasjon som omhandler driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen og er en oppfølger av tilsvarende publikasjon fra 2016
Medlemspris: 633,-
Andre: 745,-
KJØP
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder. Standardens formål er å bidra til tilfredsstillendesikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Den inneholder også en metodikk for verifisering, av nyinstallasjon og periodisk verifikasjon.
Medlemspris: 1 675,-
Andre: 1 970,-
KJØP
NEK 405:2023 Samlet utgave (Elkontroll, eltakst og elektrotermografi)...

NEK 405:2023 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell.NEK 405-2-3 Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 2-3: Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Medlemspris: 1 517,-
Andre: 1 785,-
KJØP
NEK 410A:2021 Elektriske installasjoner i skip

NE 410A er en samling av standarder hovedsakelig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installasjon, verifikasjon, testing og EMC.
Medlemspris: 2 580,-
Andre: 3 035,-
KJØP
NEK 420A:2016 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder...

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder – NEK 420A

NEK 420A:2016 er en normsamling som er aktuell for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Hovedmålgruppen er aktører som har befatning med prosjektering, valg av utstyr, montering, vedlikehold, reparasjon, overhaling, utbedring og installasjon av varmekabel, relatert til eksplosjonsfarlige områder. Normen kan også være av interesse for leverandører som ønsker kompetanse på hvilke installasjonskrav som gjelder ved montering av utstyr.

Regelverket på Ex-installasjoner

Eksplosjonsfarlige områder finnes i nær sagt alle segmenter. I Norge finner vi de mest kjente i oljeindustrien, gruveindustrien, prosessindustrien og distribusjonsleddene for petroleums-produkter. Vi finner imidlertid også eksplosjonsfarlige områder innen en rekke andre industrier og virksomhetsområder, for eksempel næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, metallindustri, avfallsdeponier og ikke minst i et økende antall lokale anlegg for bruk av propan og husholdningsgass.

 Produktet finnes også i NELFOs forskriftsabonnement. Her kan du registrere eller oppdatere abonnementet

Medlemspris: 1 885,-
Andre: 2 220,-
KJØP
NEK 420B:2023

NEK 420 er en norsk elektroteknisk normserie som gis ut i fire deler: NEK 420A, NEK 420B, NEK 420C og NEK 420D. Normserien gir veiledning og setter krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlikehold, reparasjon, områdeklassifisering og krav til gruver. NEK 420B:2017: NEK 420B er en normsamling som omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, og kan leses på engelsk og norsk i et k
Medlemspris: 1 870,-
Andre: 2 200,-
KJØP
NEK 439-A:2024, Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer Del A...

NEK 439-A:2024

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

Omfang

NEK 439-A:2024 inneholder generelle krav til elektriske lavspenningstavler, inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis «sakkyndige personer» og «ikke-sakkyndig personer». Standarden danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler, og er uunnværlig for tavlebyggere. For byggherrer og brukere av tavler for industri-installasjon, næringsbygg og forretningslokaler vil del A sammen med del C være svært nyttig. Del A inneholder NEK EN 61439, del 1, 2 og 3.

Dokumentinformasjon

 • Standard fra NEK
 • Publisert: 
 • Utgave: 2.0
 • Versjon: 1
 • Varetype: NAT
 • ICS 29.130.20
 • National Committee NEK/NK121
Medlemspris: 1 385,-
Andre: 1 630,-
KJØP
NEK 439-B:2013 Tavlenormen Del B

Inneholder supplerende krav til elektriske lavspenningstavler for spesielle formål eller som skal installeres i spesielle omgivelser.
Medlemspris: 1 262,-
Andre: 1 485,-
KJØP
NEK 439-C:2024, Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer Del C...

NEK 439-C:2024

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del C

Omfang

Guide for spesifisering av tavler: I NEK 439 er det flere detaljer som må spesifiseres av brukeren eller innkjøperen for å kunne produsere en tavle som oppfyller brukerens behov og forventninger. Denne delen av NEK 439 identifiserer de funksjoner og egenskaper som må avtales ved spesifisering av tavler. I NEK 439 er det flere detaljer som må spesifiseres av brukeren eller innkjøperen for å kunne produsere en tavle som oppfyller brukerens behov og forventninger. Denne delen av NEK 439 identifiserer de funksjoner og egenskaper som må avtales ved spesifisering av tavler. Den gir: en forklaring på tavleegenskapene og alternativene innenfor NEK 439-serien; veiledning om hvordan man velger de passende alternativene og definerer egenskaper for hver enkelt bestillers behov; hjelp til spesifisering av tavler. Dette forutsetter at tavlen er utformet, produsert og verifisert i samsvar med den relevante delen av NEK 439-serien.

Dokumentinformasjon

 • Standard fra NEK
 • Publisert: 
 • Utgave: 2.0
 • Versjon: 1
 • Varetype: NAT
 • ICS 29.130.20
 • National Committee NEK/NK121

Produktrelasjon

Medlemspris: 863,-
Andre: 1 015,-
KJØP
NEK 440:2022 Elektriske Kraftinstallasjoner

NEK 440 er en bearbeidet norsk utgave av NEK EN IEC 61936-1 og NEK EN 50522 med veiledninger som gir ytterligere informasjon om norske forhold, norske anbefalinger og krav i norske regelverk
Medlemspris: 1 887,-
Andre: 2 220,-
KJØP
NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.
Medlemspris: 1 385,-
Andre: 1 630,-
KJØP
NEK 700:2024 Serien (NEK 701 og NEK 702)

NEK 700:2024 pakken består av: NEK 701:2024 Felles kablingssystemer NEK 702:2024 Installasjon av kabling
Medlemspris: 2 550,-
Andre: 3 030,-
KJØP
NEK 701:2024 Felles kablingssystemer

Dette er en standard for planlegging av felles struktur for alle kommunikasjonssystemer (ekomnett) i alle typer bygg Standarden spesifiserer struktur, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting
Medlemspris: 1 735,-
Andre: 2 040,-
KJØP
NEK 702:2024 Installasjon av kabling

Dette er en standard skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger Standarden beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser
Medlemspris: 1 735,-
Andre: 2 040,-
KJØP
NEK 703:2024 Anlegg og infrastruktur i datasentre

Dette er en standard for planlegging av modulære, skalerbare fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for enkelt å kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet
Medlemspris: 1 735,-
Andre: 2 040,-
KJØP
NEK EN 50110-1:2023 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - Del 1: Generell...

Normen benyttes som referansegrunnlag til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse). Del 1 av NEK EN 50110 inneholder minimumskrav som gjelder for alle CENELEC-landene og noen informative vedlegg som omhandler sikkert arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg.
Medlemspris: 725,-
Andre: 930,-
KJØP
NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet

NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet, Elektrisk Utstyr på Maskiner, Del 1: Generelle krav
Medlemspris: 1 045,-
Andre: 1 230,-
KJØP
NEK TR 750:2023

NEK TR 750:2023 gir informasjon om hvordan bredbåndsnett basert på fiberoptiske kabler (FTTx) planlegges og installeres. NEK TR 750 er skrevet for alle som planlegger, installerer, driftsetter og feilsøker på bredbånds infrastruktur basert på fiberoptisk kabel. Veiledningen kan også brukes av leverandører av utstyr til FTTx-nett.
Medlemspris: 1 789,-
Andre: 2 105,-
KJØP
NEK TS 400 bolig:2019

NEK 400 bolig - Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger
Medlemspris: 439,-
Andre: 514,-
KJØP
Kontakt oss:

NHO Elektro - butikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nhoelektro.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
BUTIKKEN drives av NHO Elektro - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517