Produktkategorier

Digitale standarder

Alle
Abonnement
Skole versjon
Abonnement NEK 399 NETTUTGAVE

Alle som abonnerer på NEK 399:2018 vil automatisk få videreført sitt abonnement. Når ny utgave utgis blir denne automatisk tillagt bruker, samtidig som tidligere utgave beholdes. For nye abonnenter faktureres kjøpsår, deretter årlig lisens. Abonnementet løper år for år til det sies opp, med frist den 30/9 for påfølgende år.
Medlemspris: 290,- (120,83)
Andre: 338,- (140,83)
INFO
Abonnement NEK 400 NETTUTGAVE

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder. Standardens formål er å bidra til tilfredsstillendesikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Den inneholder også en metodikk for verifisering, av nyinstallasjon og periodisk verifikasjon.
Medlemspris: 595,- (247,92)
Andre: 700,- (291,67)
INFO
Abonnement NEK 405 Samlet utgave (Elkontroll, eltakst og elektrotermografi) NETTUTGAVE...

NEK 405:2020 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell.
Medlemspris: 595,- (247,92)
Andre: 700,- (291,67)
INFO
Abonnement NEK 440 NETTUTGAVE

NEK 440 er en bearbeidet norsk utgave av NEK EN IEC 61936-1 og NEK EN 50522 med veiledninger som gir ytterligere informasjon om norske forhold, norske anbefalinger og krav i norske regelverk
Medlemspris: 687,- (286,25)
Andre: 793,- (330,42)
INFO
Abonnement NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem NETTUTGAVE...

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.
Medlemspris: 429,- (178,75)
Andre: 503,- (209,58)
INFO
Medlemspris: 440,- (183,33)
Andre: 519,- (216,25)
INFO
Medlemspris: 440,- (183,33)
Andre: 519,- (216,25)
INFO
Medlemspris: 440,- (183,33)
Andre: 519,- (216,25)
INFO
Abonnement NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet NETTUTGAVE ...

NEK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Standarden er harmonisert i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Standarden forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene. For Nelfologgin - husk å tildel lisensen etter at du har kjøpt den. Dette gjør du via "Lisensadmin" her i Nelfobutikken. V
Medlemspris: 412,- (171,67)
Andre: 487,- (202,92)
INFO
Skoleversjon Ekomhåndboka NEK 700 NETTUTGAVE

Ekomhåndboka skal lette forståelsen for standardene i NEK 700, og gi veiledning i praktisk utførelse av ekominstallasjoner i hht gjeldende forskrift og standarder. 
Medlemspris: 169,-
Andre: 169,-
KJØP
SKOLEVERSJON NEK 399 NETTUTGAVE

NEK 399:2022 omhandler grensesnitt mellom bygningers el- og ekominstallasjoner mot tilsvarende distribusjonsnett. Utgaven har en utvidelse av virkeområde til også å gjelde anlegg som forsynes med høyspenning. Det innebærer dermed en vesentlig utvidelse av virkeområdet. Standarden spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene. Formålet med standarden er å legge til rette for
Medlemspris: 320,-
Andre: 320,-
KJØP
SKOLEVERSJON NEK 400:2022 NETTUTGAVE

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder. Standardens formål er å bidra til tilfredsstillendesikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Den inneholder også en metodikk for verifisering, av nyinstallasjon og periodisk verifikasjon.
Medlemspris: 620,-
Andre: 620,-
KJØP
Medlemspris: 459,-
Andre: 459,-
KJØP
Medlemspris: 459,-
Andre: 459,-
KJØP
Medlemspris: 459,-
Andre: 459,-
KJØP
SKOLEVERSJON NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet NETTUTGAVE ...

NEK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Standarden er harmonisert i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Standarden forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene.
Medlemspris: 460,-
Andre: 460,-
KJØP
Kontakt oss:

NHO Elektro - butikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nhoelektro.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
BUTIKKEN drives av NHO Elektro - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517