ProduktkategorierSKOLEVERSJON NEK 400:2022 NETTUTGAVE
Medlemspris: 620,-
Andre: 620,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 1037

Dette er en skoleversjon for lærere og eleverer som bruker FEIDE innlogging. 

Lisensen varer i ett år.

NB! For andre se her.

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i «forskrift om elektriske lavspenningsanlegg». Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og standard samlet spesifiserer sikkerhetsnivået som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dermed dokumentere samsvar med myndighetskravene.

NEK 400 er også et viktig kontraktsdokument mellom bestiller av en elektrisk lavspenningsinstallasjon og de profesjonelle tilbyderne av prosjektering- og installasjonsarbeid. Henvisning til standarden viser at installasjonen skal planlegges og utføres i samsvar med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Leverandører av utstyr til lavspennings- installasjoner bør ha god kjennskap til kravene som stilles i NEK 400, slik at de kan levere utstyr innenfor rammene standarden setter.

NEK 400 må ses i sammenheng med NEK 405-serien, hvor sistnevnte omhandler elkontroll. Eier av elektriske lavspenningsinstallasjoner bør sørge for at det jevnlig foretas elkontroll. Bestilles slike kontroller i samsvar med NEK 405, sikrer det at kontrollen gjennomføres etter anerkjent metode og med bruk av kvalifisert personell.

Søkemulighetene er formidable. Søk på enkeltord, emner, kapitler og sider i normen. I tillegg vil søk også gi oppslag i andre digitale bøker du har i ditt bibliotek. Har du både NEK 400:2018 og Normguiden digitalt vil du i tillegg til søkeresultater i normteksten også få søkeresultater i guiden som gir tolkninger av normen. Det gir deg et effektivt og fleksibelt arbeidsverktøy. 

Overalt i den digitale normen kan du gjøre merknader og notater. Disse kan kategoriseres slik at du etter hvert får et unikt arkiv med henvisninger og notater. Oversiktlig og effektivt da det er enkelt å kategorisere og gruppere notater.

Normkomiteene i NEK har bygget opp en innholdsrik FAQ som gir svar på de fleste spørsmål komiteene har fått til de ulike normene, samt endringer fra tidligere utgaver. FAQ’en er tilgjengelig direkte fra normen slik at all den nyttige tilleggsinformasjonen som ligger i FAQ’en er implementert i løsningen.

NEK 400 i fulldigital utgave er noe langt mer enn en pdf eller enkel webløsning. Den digitale normen ligger i elbok.no som er en topp moderne bokportal som inneholder en lang rekke lærebøker og fagbøker fra Nelfo og Elforlaget. Du kjøper ikke en tradisjonell NEK 400, men en fleksibel digital løsning med høy funksjonalitet og en rekke utvidede fasiliteter.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Energi- og styresystemer Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Bokmål)
Energi- og styresystemer for Vg1 elektrofag tar for seg grunnleggende systemer for behovsstyrt lys og varme, ...
Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Bokmål)
Lærebok for Vg1 elektrofag, etter de nye læreplanene i Fagfornyelsen
SKOLEVERSJON Montørhåndboka NEK 400:2022 NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)
Dette er versjonen som skoler skal bestille, og de skal bruke Feide-innlogging ved bestilling. 
Styresystemer Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Bokmål)
Styresystemer Vg2 elenergi og ekom tar for seg trådbaserte og trådløse styringssystemer for belysnings- og va...
Montørhåndboka NEK 400:2022 (Bokmål)

Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til gjeldende fors...

Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Bokmål)
Elenergisystemer Vg2 elenergi og ekom tar for seg produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Boka inneho...
Kontakt oss:

NHO Elektro - butikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nhoelektro.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
BUTIKKEN drives av NHO Elektro - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517