ProduktkategorierNEK TR 750:2023
Medlemspris: 1 789,-
Andre: 2 105,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7067

 

-      Hensikten med TR 750 er å gi en enhetlig beskrivelse av fremgangsmåter og mulige løsninger for å etablere FTTx-nett. (Fibre To The x, generisk betegnelse for FTTH FTTC osv der H=Home C=Curb osv). Dette er for å sikre en mer ensartet utbygging av nett med bedre kvalitet. Nettene vil bli bedre forberedt for senere oppgradering og utbygging dersom det tas hensyn til faktorene som beskrives i NEK TR 750:2023

-      En prosjektleder hos utbygger eller netter, eller rådgivende ingeniører, får beskrivelser som gir teknisk støtte ved valg av løsning, design og utbygging av FTTx-nett. For EKOM-installatører og montører så er det beskrivelser som går på installasjonsmessige faktorer.   

-      Kjøper får en veiledning i metodikk, teknologier og fremgangsmåter for etablering av FTTx-nett, som er knyttet opp mot øvrige standarder innenfor fagområdet.  Denne forankringen i et standardverk som er utviklet av et bredt europeisk fagmiljø, gir bedre forutsetninger for å etablere enhetlige løsninger, som er mer bærekraftige og med bedre kvalitet.

-      TR 750:2023 er betydelig omarbeidet i forhold til 2015-utgaven. Den er bedre tilpasset norske forhold.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Montørhåndboka NEK 400:2022 (Bokmål)

Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til gjeldende fors...

NEK 399:2022 Tilknytning av elanlegg og ekomnett
NEK 399:2022 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett i bygninger til allment nett. Den erstatter NEK 399-1:2018 og NSPEK 399 Metode D:...
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder...
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. ...
Internkontrollforskriften
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
Kontakt oss:

NHO Elektro - butikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nhoelektro.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
BUTIKKEN drives av NHO Elektro - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517