ProduktkategorierNEK 700:2024 Serien (NEK 701 og NEK 702)
Medlemspris: 2 550,-
Andre: 3 030,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7109

NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg og utendørsområder. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravene til kvalitet ivaretas i alle deler av infrastrukturen.

NEK 700-serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt til norsk og gitt veiledninger for norske forhold av Norsk Elektroteknisk Komité NK 25/205/215 «Sammenkobling av IT-utstyr».

NEK 700-serien består av:

  • NEK 701 Felles kablingssystemer (bygger på NEK EN 50173-serien)
  • NEK 702 Installasjon av kabling (bygger på NEK EN 50174-serien, samt NEK EN 50700 og NEK EN 50310)
  • NEK 703 Anlegg og infrastruktur i datasentre (bygger på NEK EN 50600-serien)

Sistnevnte er ikke oversatt til norsk, men foreligger som en samling i engelsk versjon.

Standardene kan benyttes som henvisningsgrunnlag i samsvar med myndighetenes (Nkom sine) forskrifter, og NEK 702 refereres til i Elsikkerhetsforskriften (Ekomloven).

NEK 700-serien må også sees i sammenheng med andre relevante standarder på tilgrensende fagområder, f.eks. NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett og NEK TR 750: Fiberoptisk aksess til bruker.

NEK 700 – Informasjonsteknologi er utviklet av standardiseringskomiteen NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr.

NEK 701 Felles kablingssystemer

NEK 701 Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer er en standardsamling for planlegging av universell kablingsstruktur for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer (ekomnett) i forskjellige typer bygninger. Standardene spesifiserer strukturer, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting.

NEK 702 Installasjon av kabling

NEK 702 Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling er en norm skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger. Normen beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser.
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Ekomhåndboka NEK 700 (Bokmål)
Ekomhåndboka skal lette forståelsen for standardene i NEK 700 (samt for NEK 700:2024), og gi veiledning i praktisk utførelse av ekominstalla...
Kontakt oss:

NHO Elektro - butikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nhoelektro.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
BUTIKKEN drives av NHO Elektro - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517