ProduktkategorierNEK 420B:2023
Medlemspris: 1 870,-
Andre: 2 200,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7041

Nek 420B inneholder standardene NEK EN IEC 60079-10-1 og NEK EN IEC 60079-10-2.

IEC 60079-10-1 omhandler klassifisering av områder der det kan oppstå brannfarlig gass eller damp og kan brukes som grunnlag for riktig design, konstruksjon, drift og vedlikehold av utstyr for bruk i eksplosjons-farlige områder.

Denne standarden er beregnet for bruk der det er fare for antennelse av brannfarlig gass eller damp blandet med luft, men gjelder ikke for:

a)  gruver som er eksplosjonsfarlige på grunn av gruvegass (metan);

b)  behandling og produksjon av eksplosiver;

c)  katastrofal svikt eller sjeldne funksjonsfeil som faller utenfor begrepet «normalitet» som omtales i denne standarden (se 3.7.3 og 4.5);

d)  rom for medisinske formål;

e)  boligområder

f)   steder hvor fare kan oppstå på grunn av brennbart støv eller brennbare svevepartikler, men prinsippene kan brukes ved vurderingen av en hybridblanding (se også  IEC 60079-10-2).   

 

IEC 60079-10-2 omhandler identifisering og klassifisering av områder hvor det kan forekomme eksplosive støvatmosfærer og brennbare støvlag, for best å kunne kartlegge potensielle tennkilder i slike områder, men gjelder ikke for:

–     gruver under bakkenivå,

–     støv fra eksplosiver og stoffer som ikke trenger oksygen for forbrenning slik som fyrverkeri, ammunisjon, peroksider, oksidanter, vannreaktive forbindelser eller andre lignende stoffer.

–     katastrofetilstander som faller utenfor det denne standarden beskriver som unormalt,

–     enhver fare forårsaket av avgivelse av giftig gass fra støvet.

Denne standarden gjelder ikke der en fare kan oppstå på grunn av tilstedeværelsen av brennbar gass eller damp, men prinsippene kan brukes i vurderingen av en hybrid blanding (se også IEC 60079-10-1).

 
Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også:

Installasjonsguiden - Veiledning til NEK 400:2022 (Bokmål)
Installasjonsguiden er det nye navnet til Normguiden. Dette er en veiledning til NEK 400:2022. 
NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder...
Montørhåndboka NEK 400:2022 (Bokmål)

Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til gjeldende fors...

FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid
FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
FEU, Forskrift om elektrisk utstyr 2017 og EMC Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet 2017
FEU forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav EMC forskriften ...
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg
Kontakt oss:

NHO Elektro - butikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nhoelektro.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
BUTIKKEN drives av NHO Elektro - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517