ProduktkategorierNEK 703:2024 Anlegg og infrastruktur i datasentre
Medlemspris: 1 735,-
Andre: 2 040,-
Antall:   
KJØP
Varenummer: 7162

Standarden beskriver også krav til energieffektivitet, sikkerhet osv.

Det stilles miljøkrav til datasentre i Norge, der de viktigste omhandler:

  • Energieffektivitet
  • Klimanøytrale 2030 – bransjen i Norge har sluttet seg til den europeisk avtalen «Clima Neutral Data Centre Pact» om å bli klimanøytral innen 2030. Denne avtalen fokuserer på en rekke momenter, blant annet bruk av fornybar energi, resirkulering av overskuddsvarme, og vannforbruk.  Climate Neutral Data Centre Pact – The Green Deal need Green Infrastructure
  • Bærekraftig bruk av vann – effektiv kjøling, gjenbruk av vann.
  • Resirkulering og gjenbruk av utstyr – sirkulærøkonomi

Standardserien stiller sterke krav til miljø, og syv av delstandardene i samlingen omhandler aspekter knyttet til miljø. NEK EN 50600-4-x serien definerer generelle krav til KPI’er, ressursbruk og miljøaspekter for et datasenter. For å styrke denne delen av standardserien har man lagt til tre nye standarder.

EN 50600-4-1 Overview of and general requirements for key performance indicators

EN 50600-4-2 Power Usage Effectiveness: Definerer PUE, som et mål på hvor stor del av et datasenters totale energibruk går til drift av IT-utstyret(servere etc).  Den tar ikke i betraktning effektiviteten til selve IT-utstyret.

EN 50600-4-3 Renewable Energy Factor: Definerer REF som et mål på hvor stor andel av energien som forbrukes er fornybar.

EN 50600-4-6 Energy Reuse Factor (NY): Definerer Energy Reuse Factor (ERF) som en KPI for å kunne sette et mål på hvor stor grad energien som forbrukes i et datasenter gjenbrukes.

EN 50600-4-7 Cooling Effiency Ratio : Omhandler kjølesystemets virkningsgrad Definerer CER som forholdet mellom total varme som fjernes, sett i forhold til hvor mye energi som kjølesystemet forbruker.

EN 50600-4-8 Carbon usage effectiveness (NY): Definerer CUE som et mål på hvor stor CO2-utslippet er sett i forhold til IT-utstyrets energiforbruk i et datasenter.

EN 50600-4-9 Water usage effectiveness (NY): Definerer WUE som et mål på hvor stort vannforbruket er i forhold til IT-utstyrets energiforbruket i et datasenter.

Hensikten med standardene i EN 50600-4-x serien er å raskere få etablert operasjonelle infrastrukturer som har en forbedret ressursutnyttelse.  Standardene er derfor et viktig verktøy for å kunne imøtekomme krav til redusert ressursbruk og mindre miljøavtrykk for datasentre.  Dette gjelder både myndighetskrav og selvpålagte krav i bransjen.

  • Management and operational information
  • Overview of and general requirements for key performance indicators
  • Power Usage Effectiveness
  • Renewable Energy Factor

NB! Denne samlingener på ENGELSK!
Kontakt oss:

NHO Elektro - butikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nhoelektro.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
BUTIKKEN drives av NHO Elektro - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517