Produktkategorier

Bøker

Alle
Elektroniske utgaver
Fagbøker
Håndbøker
Vg1 elektro
Vg2 automatisering
Vg2 elektro
Vg2 elenergi og ekom
Vg2 datateknologi og elektronikk
Vg2 kulde- og varmepumpemontør
Vg3 kulde- og varmepumpemontør
Vg3 elektro
Vg3 heismontør
*SKOLEVERSJON Installasjonsguiden - Veiledning til NEK 400:2022 NETTUTGAVE...

Skoler skal bestille denne versjonen, og skal bruke Feide-innlogging.
Medlemspris: 448,-
Andre: 448,-
KJØP
*SKOLEVERSJON Montørhåndboka NEK 400:2022 NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Dette er versjonen som skoler skal bestille, og de skal bruke Feide-innlogging ved bestilling. 
Medlemspris: 272,-
Andre: 272,-
KJØP
*Abonnement Montørhåndboka NEK 400:2022 - NETTUTGAVE (Bokmål)...

Digital versjon av Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til NEK 400:2022 og forskriftene.
Medlemspris: 272,- (136,-)
Andre: 314,- (157,-)
INFO
Medlemspris: 470,- (235,-)
Andre: 541,- (270,50)
INFO
*Boliginstallasjoner - håndbok for elektrikeren - NETTUTGAVE (Bokmål)...

Boka forklarer gangen i arbeidet med en vanlig boliginstallasjon.
Medlemspris: 133,-
Andre: 153,-
KJØP
*Abonnement Ekomhåndboka NEK 700 NETTUTGAVE (Bokmål)...

Ekomhåndboka skal lette forståelsen for standardene i NEK 700 (samt for NEK 700:2024), og gi veiledning i praktisk utførelse av ekominstallasjoner i hht gjeldende forskrift og standarder. 
Medlemspris: 169,- (84,50)
Andre: 199,- (99,50)
INFO
*Automatiserte anlegg Vg2 automatisering - NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka. 

Medlemspris: 280,-
Andre: 280,-
KJØP
*Automatiserte anlegg Vg2 automatisering - NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka. 

Medlemspris: 280,-
Andre: 280,-
KJØP
*Kuldemontøren - Generell innføring - NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 317,-
Andre: 317,-
KJØP
*Elektroteknikk - grunnleggende teori og praktiske øvinger NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 235,-
Andre: 235,-
KJØP
*Elektronikk - Grunnleggende teori NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 189,-
Andre: 189,-
KJØP
*Telekom 1 NETTUTGAVE (Bokmål)

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 353,-
Andre: 353,-
KJØP
*Telekom 2 NETTUTGAVE (Bokmål)

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 304,-
Andre: 304,-
KJØP
*Kuldemontøren 2 - For viderekomne NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.


Medlemspris: 298,-
Andre: 298,-
KJØP
*Prosjektering av teleinstallasjoner NETTUTGAVE (Bokmål)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.
Medlemspris: 314,-
Andre: 370,-
KJØP
*Elektroteknikk - grunnleggende teori og praktiske øvinger NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.

Medlemspris: 235,-
Andre: 235,-
KJØP
*Kabelanlegg Vg3 energimontør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Læreboka Kabelanlegg dekker fagemner i læreplanen for energimontørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet.
Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang boka.
Medlemspris: 269,-
Andre: 269,-
KJØP
*Luftledningsanlegg Vg3 energimontør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...


Læreboka Luftlinjeanlegg dekker fagemner i læreplanen for energimontørfaget Vg3 etter Fagfornyelsen.
Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang til boka.


 

Medlemspris: 299,-
Andre: 299,-
KJØP
*Stasjons- og distribusjonsnett Vg3 energimontør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Læreboka Stasjons- og distribusjonsnett dekker fagemner i læreplanen for energimontørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet.
Skolene bruker Feide-innlogging for å få tilgang boka.
Medlemspris: 304,-
Andre: 304,-
KJØP
*Tavlemontøren NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)

Lærebok for tavlemontørfaget Vg3 fra  2019.
Medlemspris: 313,-
Andre: 313,-
KJØP
*Introduksjon til heisfaget NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Lærebok til heismontørfaget.

Skoler bruker Feideinnlogging for å få tilgang til boka.
Medlemspris: 235,-
Andre: 235,-
KJØP
Medlemspris: 272,-
Andre: 272,-
KJØP
*Vedlikehold og feilsøking NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Lærebok for heismontører

Skoler bruker Feideinnlogging for å få tilgang til boka.
Medlemspris: 166,-
Andre: 166,-
KJØP
*Elektriske motoranlegg NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)

Lærebok for heismontørfaget

Skoler bruker Feidepålogging for å få tilgang til boka.
Medlemspris: 291,-
Andre: 291,-
KJØP
*Hydrauliske heiser NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)

Lærebok til heismontørfaget

Skoler bruker Feideinnlogging for å få tilgang til boka.
Medlemspris: 203,-
Andre: 203,-
KJØP
*Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Bokmål)...

Lærebok for Vg1 elektrofag, etter de nye læreplanene i Fagfornyelsen
Medlemspris: 291,-
Andre: 291,-
KJØP
*Elektroniske kretser og nettverk Vg1 elektrofag NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Lærebok for Vg1 elektrofag, etter de nye læreplanene i Fagfornyelsen
Medlemspris: 291,-
Andre: 291,-
KJØP
*Apparatanlegg Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Apparatanlegg dekker fagemner i læreplanen for Vg3 energioperatørfaget i Kunnskapsløftet og støtter den nettbaserte opplæringen i regi av Elskolen
Medlemspris: 206,-
Andre: 206,-
KJØP
*Driftssentraler Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Driftssentraler dekker fagemner i læreplanen for Vg3 energioperatørfaget i Kunnskapsløftet, og støtter den nettbaserte opplæringen i regi av Elskolen.
Medlemspris: 158,-
Andre: 158,-
KJØP
*Elektriske maskiner og magnetiseringsutstyr Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Elektriske maskiner og magnetiseringsutstyr dekker fagemner i læreplanen for  Vg3 energioperatørfaget i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen. 
Medlemspris: 257,-
Andre: 257,-
KJØP
*Releteknikk Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Releteknikk Vg3 energioperatør dekker fagemner i læreplanen for Vg3 energioperatørfaget  i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.
Medlemspris: 140,-
Andre: 140,-
KJØP
*Transformatorer Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Læreboka dekker fagemner i læreplanen for Energioperatørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet.
Medlemspris: 243,-
Andre: 243,-
KJØP
*Turbiner og turbinregulering Vg3 energioperatører NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Læreboka dekker fagemner i læreplanen for energioperatørfaget Vg3 i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.

Medlemspris: 279,-
Andre: 279,-
KJØP
*Vannkraftanlegg Vg3 energioperatør NETTUTGAVE (Bokmål&Nynorsk)...

Vannkraftanlegg Vg3 energioperatør dekker fagemner i læreplanen for energioperatør Vg3 i Kunnskapsløftet, og den støtter nettbasert opplæring i regi av Elskolen.
Medlemspris: 271,-
Andre: 271,-
KJØP
*Elektriker Vg3 NETTUTGAVE (Bokmål)

Elektriker Vg3 er skrevet for elever som følger videregående programfag Vg3 for elektrikere. Sammen med Telekom 2 dekker bøkene alle kompetansemålene i læreplanen for elektrikerfaget Vg3/opplæring i bedrift.
Medlemspris: 360,-
Andre: 360,-
KJØP
*Styresystemer Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Bokmål)...

Styresystemer Vg2 elenergi og ekom tar for seg trådbaserte og trådløse styringssystemer for belysnings- og varmeanlegg, effektuttak og motorer. Læreboka beskriver hvordan man bruker sensorer for styring av utstyr i elektriske anlegg og installasjoner, og hvordan man velger riktig type sensor samt monterer, programmerer og konfigurerer sensorene slik at man oppnår ønsket virkemåte og funksjon. 
Medlemspris: 342,-
Andre: 342,-
KJØP
*Styresystemer Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Styresystemer Vg2 elenergi og ekom tar for seg trådbaserte og trådløse styringssystemer for belysnings- og varmeanlegg, effektuttak og motorer. Læreboka beskriver hvordan man bruker sensorer for styring av utstyr i elektriske anlegg og installasjoner, og hvordan man velger riktig type sensor samt monterer, programmerer og konfigurerer sensorene slik at man oppnår ønsket virkemåte og funksjon. 
Medlemspris: 342,-
Andre: 342,-
KJØP
*Elektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Bokmål)...

Læreboka Elektronisk kommunikasjon Vg2 tar for seg strukturerte datanettverk, antenneanlegg, brannalarmanlegg, innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg og kameraovervåkingssystemer. 

Medlemspris: 378,-
Andre: 387,-
KJØP
*Elektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekom NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Læreboka Elektronisk kommunikasjon Vg2 tar for seg strukturerte datanettverk, antenneanlegg, brannalarmanlegg, innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg og kameraovervåkingssystemer. 

Medlemspris: 378,-
Andre: 387,-
KJØP
*Elektroniske kretser og utstyr Vg2 datateknologi og elektronikk NETTUTGAVE (Bokmål)...

Elektroniske kretser og utstyr Vg2 datateknologi og elektronikk tar for seg systemer som kobler sammen datateknologiske enheter, datanettverk og produkter hvor analoge kretser, sensorer og mikrokontrollere inngår.

Medlemspris: 314,-
Andre: 314,-
KJØP
*Elektroniske kretser og utstyr Vg2 datateknologi og elektronikk NETTUTGAVE (Nynorsk)...

Elektroniske kretser og utstyr Vg2 datateknologi og elektronikk tar for seg systemer som kobler sammen datateknologiske enheter, datanettverk og produkter hvor analoge kretser, sensorer og mikrokontrollere inngår.

Medlemspris: 314,-
Andre: 314,-
KJØP
Kontakt oss:

NHO Elektro - butikken
Postboks 5467 majorstua
0305 OSLO

Sentralbord: +47 23 08 77 00
Epost: torget@nhoelektro.no
Kjøpsvilkår:

Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte. Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato. Vi tar forbehold for prisendringer og trykkfeil.

Les fullstendige kjøpsvilkår
 
BUTIKKEN drives av NHO Elektro - tilsluttet NHO ISO org: 971 033 517